Uansett behov - Vi får jobben gjort

Noen av tjenestene vi tilbyr hos Grønsberg Bygg

Ta kontakt for en hyggelig prat

Nybygg

Planleggingsprosessen av nybygg er spennende men også krevende. Det fleste bygger bare en gang, og det er derfor viktig at ditt oppdrag blir tatt hånd om av håndverkere som har evne og vilje til å utføre oppdraget med respekt for dine ønsker og forventninger, Det har vi i Grønsberg Bygg. Vi bygger alt fra nye hus og hytter, til garasjer og andre uthus. Ønsker du større plass? Vi kan bygge på både i lengden og bredden, en ny etasje eller andre utvidelser. Foruten egne tømrere og betong arbeidere samordner vi andre nødvendige håndverkere og fagfolk i prosjektet.


Tilbygg

Grønsberg Bygg har gjennomført et stort antall prosjekter med tilbygg/påbygg. Vår erfaring og kompetanse kommer best til nytte når vi blir tatt med i prosjektet på et så tidelig stadium i prosessen som mulig, gjerne allerede under planleggingen. Da kan vi sammen komme fram til den mest ideelle løsningen også økonomisk. Ring oss gjerne for en gjennomgang av dine planer

For Grønsberg Bygg er det viktig at alle ledd er involverte i forarbeidet og planleggingen før igangsetting. Vi har et sterkt engasjement i våre prosjekter og leder disse sammen fra idè til ferdig prosjekt. Alle prosjekter blir ledet av en prosjektleder og en formann som blir den samme gjennom hele byggeprosessen.

Dersom det gjennomføres tiltak som gir gode miljø- og energi gevinster, har Enova støtteordninger for dette. Vi kan være behjelpelig ed å informere om muligheter og eventuell søknad om slik støtte


Rehabilitering

I forbindelse med rehabillitering av eksisterende bygg, dukker det ofte opp utfordringer, ikke minst når det gjelder tekniske anlegg. Det må gjøres vurderinger om hva som fortsatt kan benyttes,tas hensyn til nye krav fra brukere og myndigheter, avklare plassbehov og bestemme endelig utforming og omfang.

Ikke minst er det viktig å ha fokus på energieffektive løsninger og produkter. Myndighetene stiller stadig strengere miljøkrav. Dette innebærer at både bolig og næringsbygg skal bruke mindre energi til oppvarming, og at energi kildene i økende grad skal være fornybare.

Rehabillitering og resturering utføres med respekt. På restureringsoppdrag, der byggningsmassen skal framstå så identisk som overhode mulig i forhold til slik det engang ble bygget, møter vi hele tiden utfordringer. Vi liker slike utfordringer, og vi er trygge på at vi får det til.


Miljø-sanering

Grønsberg Bygg er godkjent til å drive med Asbest - Muggsopp - Byggsanering

Ta kontakt hvis du lurer på om du har asbest eller muggsopp i huset

Godkjent for utvendig og innvendig sanering


stillas og lift utleige for industri og private

Vi har utleige av Industri stillas - Rullestillas - fasadestillas - Lift + Vi har 2 stk med Fagbrev i stillasbyggerfaget og godkjent personell for montering og godkjenning av stillaser.